Maltézská pomoc, o. p. s. – doprovázení /medailonek/

Publikováno KomentujteTéma: Doprovázející organizace, Maltézská pomoc, Partneři pěstounů, Pěstounská péče

Doprovázení pěstounských rodin Posláním služby je podpora fungování pěstounských rodin, podpora vytváření prostředí vhodného pro naplňování potřeb dítěte a jeho všestranný rozvoj. Komu pomáháme? Osobám pečujícím, které mají do pěstounské/poručenské péče svěřeno dítě. Co nabízíme? uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče doprovázení pěstounských rodin (asistence při kontaktu s původní rodinou, pomoc při vyhledávání návazných služeb, […]

Maltézská pomoc /medailonek/

Publikováno KomentujteTéma: Doprovázející organizace, Maltézská pomoc, Partneři pěstounů, Pěstounská péče

Prezentace programu Doprovázení pěstounů u Maltézské pomoci v Olomouci Informace o organizaci Maltézská pomoc, o. p. s. je nezisková charitativní a humanitární organizace zřizovaná Českým velkopřevorstvím Suverénního řádu maltézských rytířů. Působí na území České republiky od roku 2002, nyní má třináct poboček. Hlavní náplní její činnosti je poskytování sociálních služeb a dobrovolnických aktivit potřebným, především seniorům, […]

Pěstounská péče očima dětí aneb Moji rodiče pěstouni

Publikováno KomentujteTéma: Akce, Maltézská pomoc, Týden pro pěstounství

Maltézská pomoc, o. p. s., Vás zve 8. 9. 2020 na Den otevřených dveří s krátkou besedou na téma: Pěstounská péče očima dětí aneb moji rodiče pěstouni Program:10: 00 – 16:00 Den otevřených dveří v Maltézsképomoci, Wurmova 7, Olomouc16:00 – 17:00 Beseda na téma Pěstounská péčeočima dětí aneb moji rodiče pěstouni Po dobu besedy budou […]