Doprovázející organizaceOlomoucký krajPartneři pěstounůPěstounská péčeStředisko sociální prevence Olomouc

Středisko sociální prevence Olomouc /medailonek/

Posláním Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace Olomouckého kraje, je pomáhat dětem, které nemohou vyrůstat s vlastními rodiči, žít v náhradní rodině, a to přípravou budoucích náhradních rodičů před přijetím dítěte do rodiny a doprovázením a podporou pěstounských rodin.

Pomáháme dětem, žijícím v náhradní rodině, zpracovat trauma ze ztráty přirozeného prostředí a podporujeme šanci těchto dětí na plnohodnotný život.

Co naše organizace nabízí pěstounům?

  • Příspěvek na celodenní osobní péči o svěřené dítě v rozsahu 14 dnů za kalendářní rok na jedno svěřené dítě
  • Zajištění psychologické, terapeutické a jiné odborné pomoci. Tuto pomoc zajišťujeme prostřednictvím psychologů z poraden pro rodinu Olomouckého kraje na všech našich pracovištích a sociálními pracovníky organizace nebo externími odborníky.
  • Nabízíme vzdělávání pro pěstouny realizované našimi odbornými pracovníky. Pořádáme letní víkendová vzdělávací setkání. Zde se můžete podívat na naše vzdělávací akce v letech 20172018,  2019 – Ramzová2019 – Rusava
    Umožňujeme vzdělávání i u jiných vzdělávacích institucí dle zájmu a potřeb pěstounů.
  • Zajišťujeme asistenci při kontaktech dítěte s biologickou rodinou
    a další.

Kontakt:

Mgr. Zuzana Černá
vedoucí dohod o výkonu pěstounské péče, sociální pracovnice
telefon: +420 725 477 749
e-mail: cerna@ssp-ol.cz
web: https://ssp-ol.cz/dohody-o-vykonu-pestounske-pece/

Středisko sociální prevence Olomouc, p. o.
Na Vozovce 26. 779 00 OLOMOUC

Napsat komentář