Doprovázející organizaceNáruč dětemPartneři pěstounůPěstounská péče

Náruč dětem, z. s. /medailonek/

Poslání Náruč dětem, z.s. – doprovázet rodiny v krizi na cestě k jejich uzdravení, podílet se na vytváření přirozeného prostředí, ve kterém mohou děti prožít spokojené dětství.

Nezisková organizace Náruč dětem, z.s. se snaží v rámci svého poslání podporovat rodiny ve všech každodenních i mimořádných situacích. Doprovázíme pěstounské rodiny, organizujeme poradensko-vzdělávací pobyty. Nabízíme poradenské služby, pomáháme řešit problémy v rodinách, připravujeme odborné přednášky a vzdělávání jak pěstounů, sociálních pracovníků, tak i pedagogických pracovníků.

Poskytujeme další službu: Poradenství rodinám v konfliktu

Všemi nabízenými aktivitami podporujeme udržování dobrého klimatu v rodině s cílem zajistit potřeby a práva dítěte.

Kontakt:

Eva Kopecká
Náruč dětem, z.s.
Palachovo náměstí 620/1, 779 00 Olomouc

E-mail: narucdetem@narucdetem.cz

web: www.narucdetem.cz

Napsat komentář