Doprovázející organizaceMaltézská pomocPartneři pěstounůPěstounská péče

Maltézská pomoc, o. p. s. – doprovázení /medailonek/

Doprovázení pěstounských rodin

Posláním služby je podpora fungování pěstounských rodin, podpora vytváření prostředí vhodného pro naplňování potřeb dítěte a jeho všestranný rozvoj.

Komu pomáháme?

Osobám pečujícím, které mají do pěstounské/poručenské péče svěřeno dítě.

Co nabízíme?

  • uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
  • doprovázení pěstounských rodin (asistence při kontaktu s původní rodinou, pomoc při vyhledávání návazných služeb, pomoc při zařizování potřebných záležitostí)
  • výchovná a poradenská péče (pomoc při výchovných problémech, jednání se školou aj.)
  • zajištění krátkodobé péče o svěřené dítě
  • poradenství v oblasti náhradní rodinné péče
  • zprostředkováváme psychologickou pomoc a nabízíme řešení sociálněprávní problematiky
  • pomoc vyškolených dobrovolníků přímo v rodinách
  • letní tábor a tábor v době jarních prázdnin pro děti
  • pravidelné setkávání pěstounských rodin
  • vzdělávání pěstounů v oblasti výchovy a péče o dítě

Při práci s pěstounskými rodinami dbáme o respekt k lidské důstojnosti, jedinečnosti a individuálních potřeb pěstounů i dětí, podporu rozvoje samostatnosti a aktivní účasti rodiny při plánování kroků spolupráce.
Se souhlasem rodiny partnersky spolupracujeme i s dalšími organizacemi, se kterými se rodina setkává (PPP, škola, lékař aj.).

SLUŽBA JE ZAMĚŘENA NA OSOBY PEČUJÍCÍ,
KTERÉ BYDLÍ NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE
A JE POSKYTOVÁNA ZDARMA.

Kontakt
Tel: 731 626 113
e-mail: rodiny-ol@maltezskapomoc.cz
Maltézská pomoc, Centrum Olomouc
Wurmova 7, 779 00 Olomouc
www.maltezskapomoc.cz

Leták:

Napsat komentář