Doprovázející organizaceMaltézská pomocPartneři pěstounůPěstounská péče

Maltézská pomoc /medailonek/

Prezentace programu Doprovázení pěstounů u Maltézské pomoci v Olomouci

Informace o organizaci

Maltézská pomoc, o. p. s. je nezisková charitativní a humanitární organizace zřizovaná Českým velkopřevorstvím Suverénního řádu maltézských rytířů. Působí na území České republiky od roku 2002, nyní má třináct poboček. Hlavní náplní její činnosti je poskytování sociálních služeb a dobrovolnických aktivit potřebným, především seniorům, zdravotně postiženým a rodinám ohroženým sociálním vyloučením. Maltézská pomoc v Olomouci nabízí široké spektrum služeb a dobrovolnických programů. Zvláště jde o tři sociální služby: osobní asistence, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Významným programem je také Doprovázení pěstounských rodin vykonávaným na základě pověření k sociálně právní ochraně dětí. K této činnosti získala Maltézská pomoc pověření v roce 2013 a od té doby službu intenzivně poskytuje náhradním rodinám na území Olomouckého kraje. Kromě těchto služeb realizuje olomoucké centrum také sedm akreditovaných dobrovolnických programů a vysílá připravené dobrovolníky do dalších organizací i do vlastních projektů.

Doprovázení pěstounských rodin

S každou rodinou, s níž uzavřeme Dohodu o výkonu pěstounské péče, spolupracuje klíčová pracovnice, která náhradní rodinu pravidelně navštěvuje ve dvouměsíčních intervalech stanovených zákonem, v případě potřeby i častěji. Posláním služby je podpora fungování pěstounských a poručnických rodin a podpora vytváření prostředí vhodného pro naplňování potřeb dítěte a jeho všestranný rozvoj. Klíčová pracovnice náhradní rodinu doprovází a podporuje při výchově svěřeného dítěte, pomáhá osobám pečujícím při naplňování práv a povinností, reflektuje aktuální dění v rodině včetně procesu adaptace dítěte v náhradní rodině, v případě potřeby pomáhá s přípravou/realizuje bezpečný kontakt s biologickou rodinou svěřeného dítěte (tzv. asistovaný kontakt) a poskytuje rodině základní poradenství mimo jiné i ve věci specifik dětí v náhradní rodinné péči.

V rámci Doprovázení pěstounských rodin realizuje Maltézská pomoc rovněž vzdělávací kurzy pro pěstouny, v nichž mohou osoby pečující splnit zákonnou povinnost vzdělávání a dva respitní pobyty – preventivně vzdělávací pobyty (tábory) po dobu jarních a letních prázdnin. Klientské rodiny mají rovněž možnost zapojit se do rozmanitých akcí v průběhu celého roku. Dlouhodobě doprovázíme asi 30 klientských rodin.

Napsat komentář